Välkommen till Nätverket för
Byggnadsvård i Västmanland!

Vi arbetar för att främja byggnadsvårdande verksamhet med hög kvalitet och kretsloppstänkande.

Nätverket för Byggnadsvård i Västmanland: • Anordnar kurser och föreläsningar • Är navet i ett kunskapsnätverk av hantverkare, materialleverantörer och konsulter • Fungerar som rådgivare till privatpersoner och andra intressenter i byggnadsvårdsfrågor                             • Arbetar med/för allmänheten, företag, kommuner och statliga myndigheter  sprider kunskap och väcker intresse för god byggnadsvård samt verkar för ett aktivt kunskapsutbyte med andra län.