Berggren Byggnadsvård

Jag åtar mig uppdrag inom projektering, projekt- och byggledning samt arbetar även med rådgivning, dokumentation, konsekvensanalyser och som antikvarisk medverkan. Jag har behörighet som kvalitetsansvarig och är KUL 2-certifierad (Sakkunnig kontrollant av kulturvärden)

Jag är utbildad byggnadsingenjör med mångårig erfarenhet av såväl större som mindre projekt inom byggnadsvårdssektorn. Mina uppdragsgivare är företag, kommuner, länsstyrelse och privatpersoner.

Berggren Byggnadsvård
Leif Berggren
Sala
Tel. 070-730 47 08, 0224-188 66
E-post: berggren@byggnadsvard.org

Antikvarisk medverkan, termografering
Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad
Antikvarisk medverkan, dokumentation
Projektledning, rådgivning
Antikvarisk medverkan, bidragsärenden
Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård