Byggnadsvård Mälardalen

Vi arbetar med kulturbyggnader av olika slag och åtar oss projekteringar med åtgärdsförslag, förundersökningar inför ombyggnader, antikvarisk sakkunnig enligt Plan och Bygglagen, antikvarisk medverkan, byggledning och utbildning i byggnadsvård m.m.

Jag är FIBOR-auktoriserad byggnadsvårdare med över 40 års erfarenhet av byggteknik och vård av det byggda kulturarvet.

Mera information: www.bvmd.se

Byggnadsvård Mälardalen
Bertil Bertilsson
Gustavsgatan 7
724 60 Västerås
Tel. 070-545 62 33, 021-41 29 91
E-post: bertil@bvmd.se

Antikvarisk medverkan, termografering
Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad
Antikvarisk medverkan, dokumentation
Projektledning, rådgivning
Antikvarisk medverkan, bidragsärenden
Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård