Byggnadsvårdsbutiken AB

I den hemtrevliga butiken finns linoljefärg i en mängd olika traditionella kulörer, smidda spikar, klassiska emaljskyltar och böcker. Butiken erbjuder en variation av olika beslag till köksinredningar, möbler, fönster och dörrar. Allt för att underlätta bevarandet av äldre byggnader.

Hos oss kan du också köpa Gysinges produkter.

Jag besvarar gärna byggnadsvårdstekniska frågor - klarar jag inte av det själv, lotsar jag er vidare.

Jag arbetar även inom följande områden:
- Med konsultation och rådgivning, bl.a. färgsättning
- Utför traditionell renovering av fönster och dörrar
- Gör termografiska undersökningar med hjälp av värmekamera (under den kallare årstiden).
- Fungerar som antikvarisk medverkande för projekt med bidragsmedel.

Läs mer här: www.byggnadsvardsbutiken.se

Byggnadsvårdsbutiken AB
Anette Wiström
Smedsbostigen 1
724 75 Dingtuna, Västerås
Tel. 073-624 02 28, 021-30 24 60
E-post: info@byggnadsvardsbutiken.se

Antikvarisk medverkan, termografering
Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad
Antikvarisk medverkan, dokumentation
Projektledning, rådgivning
Antikvarisk medverkan, bidragsärenden
Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård