Styrelsens sammansättning.
Nätverket är en ekonomisk förening som bildades 1995. Syftet är att främja byggnadsvårdande verksamhet med hög kvalitet och kretsloppstänkande
Läs föreningens stadgar
Här har vi samlat några speciella projekt, som föreningen varit engagerade i.
Vi vill bli flera medlemmar i förenningen. Vi erbjuder två anslutningsformer; fullt medlemskap och stödmedlemskap.
Föreningen har inget kontor, men du kan nå oss på följande sätt: