Pasta Byggnadsvård

Landsbygdens byggnader är mitt främsta arbetsområde. Allt från det lilla dasset till de största logarna.

Sedan år 2000 har jag arbetat både praktiskt och som konsult med rådgivning åt myndigheter, stiftelser och privatpersoner. Jag arbetar med skadebesiktningar, åtgärdsförslag, bidragsfrågor och antikvariska kontroller.

Om ni har funderingar angående landsbygdens byggnader i största allmänhet (konstruktioner, färgsättning, flyttningar eller tidsdatering) kan ni med förtroende ställa frågorna till mig. Jag har ett stort kontaktnät av duktiga människor, framför allt på landsbygden, eftersom jag även är bonde med får och ekologisk spannmålsproduktion.

Så välkomna med era funderingar!

Pasta Byggnadsvård
Gunnar Isacsson
Pasta Gård
725 94 Västerås
Tel. 070-678 11 94, 021-611 94
E-post: isacsson@telia.com

Antikvarisk medverkan, termografering
Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad
Antikvarisk medverkan, dokumentation
Projektledning, rådgivning
Antikvarisk medverkan, bidragsärenden
Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård