Skultunabyggen AB

Skultunabyggen AB är ett entreprenad- och byggkonsultföretag grundat 1979. Verksamhetsgrenar inom projektledning, byggadministration, entreprenad och rådgivning.

Byggnadsvård har under åren blivit vårt specialområde..

Skultunabyggen AB
Johan Bertilsson
Schenströmsgatan 13
724 62 Västerås
Tel. 021-498 97 00
E-post: johan.bertilsson@bergsryggen.se

Antikvarisk medverkan, termografering
Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad
Antikvarisk medverkan, dokumentation
Projektledning, rådgivning
Antikvarisk medverkan, bidragsärenden
Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård