Strömsholms Kanal AB

Strömsholms kanal följer Kolbäcksåns vattensystem och passerar genom historiska bruksbygder. Den 11 mil långa farleden passerar 14 sjöar, från Barken i norr till Mälaren i söder. Vi är specialiserade på restaurering av slussportar - både egna och andras. Kanalbolaget äger ett 70-tal byggnader som vi strävar efter att förvalta på ett byggnadsvårdsmässigt sätt.

Mer information: www.stromsholmskanal.se

Strömsholms Kanal AB
VD Carina Bergqvist Janzon
070-378 11 21
Box 29
734 21 Hallstahammar
Tel. 0220-100 11
E-post: info@stromsholmskanal.se

Elektriska installationer mm
Fönsterrenovering
Fönster, dörrar, lister, specialsnickerier
Inrednings- och specialsnickerier
Plåtslageri
Kakelugnar, murningsarbeten
Fönsterrenovering
Murningsarbeten, kakelugnar
Kakelungnar, Öppnaspisar, skorstenar, kaminer
Entreprenör
Fönsterrenovering och byggsnickerier
Entreprenör
Fönsterrenovering
Trävaror
Murningsarbeten, kakelugnar
Inrednings- och specialsnickeri